O Zakladi

"Izvorna zamisao projekta Zaklade Adris bila je i ostala promicati kulturu izvrsnosti, znanja i solidarnosti u hrvatskome društvu. Zagovarati učenje, rad i zauzetost za opće dobro, slijediti liniju dijaloga etičkih vrijednosti i postignuća suvremene znanosti te zajedno osvajati prostor nade za nove naraštaje hrvatskih ljudi."

Mr. Ante Vlahović, predsjednik Uprave Adris grupe

O razlozima pokretanja Zaklade Adris

Zaklade su iznimno važan dio civilnog društva jer iskazuju svijest i odgovornost prema zajednici te promoviraju koncept aktivnih sudionika u društvu. Unapređujući društvene veze i promičući nacionalno i opće dobro, zaklade pridonose postizanju pravednijeg i naprednijeg društvenog okruženja, i izravnim utjecajem na razvoj društva i države, i posredno, poticanjem ostalih segmenata društva da u svoje djelovanje ugrade odgovornost prema zajednici u kojoj postoje i djeluju.

Zaklade tako mogu služiti kao dopuna vladinih politika i utjecati na razvoj društvenog partnerstva povezujući poslovne krugove, nacionalnu i lokalnu vlast, kulturne i druge institucije te nevladine organizacije u zajedničkom unapređivanju općeg dobra.

Adris grupa, kao jedna od vodećih hrvatskih kompanija, utemeljenjem Zaklade 2007. godine željela je učiniti iskorak u društveno odgovornom djelovanju te izravnije pomoći razvoju i napretku hrvatskog društva promicanjem društvene odgovornosti među hrvatskim kompanijama i javnosti uopće. Time su postavljeni novi standardi koji će ostale hrvatske kompanije morati slijediti žele li da ih se ubuduće percipira kao društveno odgovorne.

Sustavnim usmjeravanjem sredstava iz vlastitog poslovanja u filantropske svrhe Adris grupa snažno je potvrdila svoje društveno odgovorno poslovanje te koncept aktivnog sudjelovanja velikih i uspješnih kompanija u kreiranju naprednijeg društvenog okruženja za sve građane.

Stotine projekata, pojedinaca, udruga i institucija zahvaljujući potpori Zaklade Adris ostvarili su svoj cilj, ostavivši  trag na području znanosti, kulture, očuvanja prirodne baštine, kreativnosti, rada s mladima, skrbi o osobama s invaliditetom, humanitarnom djelovanju i sl. Tako svojim primjerom, jasnom vizijom i konkretnom novčanom potporom, Zaklada Adris pridonosi stvaranju pravednijeg i uspješnijeg društvenog okruženja. Istodobno, visokim standardima djelovanja daje nemjerljiv doprinos razvoju korporativne filantropije u Hrvatskoj i promicanju društvene odgovornosti.

Zbog toga je Zaklada Adris vrlo brzo postala vodeća filantropska organizacija u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe, posebno uzimajući u obzir iznos raspoloživih sredstava, bogatstvo i širinu programa koje pomaže te uključenost vodećih hrvatskih intelektualaca u njezin rad.

Misija Zaklade Adris

Misija Zaklade Adris jest promicanje korporativne društvene odgovornosti i doprinos stvaranju naprednijeg hrvatskog društva.

Vizija Zaklade

Vizija Zaklade Adris jest sudjelovanje u uspostavljanju društvene pravednosti, jednakih prilika za sve građane, boljih uvjeta i kvalitete života hrvatskih građana te stvaranje konkurentnog i društveno odgovornog hrvatskog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovativnosti.

Ciljevi Zaklade

  • potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
  • potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima
  • potpore projektima zaštite prirode
  • potpore projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti
  • potpore humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja.

Vrijednosti Zaklade Adris

Vrijednosti na kojima počiva Zaklada Adris jesu: izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrota, pomaganje, odgovornost, tolerancija, otvorenost i transparentnost rada.

Financiranje

Adris grupa za financiranje Zaklade godišnje izdvaja jedan posto dobiti iz poslovanja, a osigurana su i početna sredstva od 10 milijuna kuna.

Tijekom proteklih deset godina, dodijeljeno je više od 50 milijuna kuna.

Način raspodjele sredstava

Financijska sredstva predviđena za određenu godinu raspoređuju se na programe u skladu s područjima djelovanja: Znanje i otkrića, koje uključuje stipendije, te Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota.

Prioriteti, mjerila i načini dodjele sredstava za programe i stipendije detaljno su propisani Pravilnikom kako bi se osigurala transparentnost i pravednost raspodjele sredstava Zaklade.

Prijave za sredstva Zaklade, koje mogu uputiti fizičke i pravne osobe, pojedinci, institucije i nevladine organizacije, primaju se na temelju objavljenog javnog natječaja. Svaka pristigla prijava detaljno se analizira i vrednuje s različitih aspekata - najprije je vrednuju i analiziraju stručnjaci za pojedino područje okupljeni u zakladnim vijećima, a potom i Zakladna uprava, koja donosi konačnu odluku.

Zahvaljujući donacijama Zaklade Adris, ostavljen je trajan i neizbrisiv trag u znanosti, kulturi, očuvanju prirodne baštine, kreativnosti, humanitarnom djelovanju, radu s mladima i mnogim drugim područjima.

 

Na vrh stranice