Igor Zidić, životopis

Profesor Igor Zidić jedan je od vodećih hrvatskih povjesničara umjetnosti, dugogodišnji ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu te predsjednik Matice hrvatske od 2002. godine.

Rođen je u Splitu 1939. godine. Član je Uprave Zaklade Adris od njena osnutka 2007. godine. Diplomirao je komparativnu književnost i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1966. do 1968. godine obnašao je dužnost tajnika Matice hrvatske, a od 1972. godine radi kao urednik u Nakladnom zavodu MH. Od 1961. do 1995. godine (s prekidima) uređivao je časopise Razlog, Život umjetnosti, Kolo i Hrvatski tjednik. Od 1989. do 2008. godine bio je ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu. Napisao je brojne knjige, eseje, osvrte, tekstove u katalozima ponajvećih svjetskih izložbi (bijenala u Veneciji, Istanbulu, Kairu i dr.) i stotina izložbi u domovini (E. Vidović, V. Bukovac, I. Dulčić, E. Murtić, M. C. Medović), među kojima je zapažen ciklus hrvatskih suvremenih klasika u Galeriji Adris u Rovinju.

Autor je monografija o M. Stančiću (1979.), M. Trebotiću (1981.), V. Bukovcu, J. Račiću, M. Tartagliji (2009.), J. Jobu (2010.), M. Kraljeviću (2010.), V. Paraću (2010.), V. Kulišu (2010.) i drugima. Objavio je i knjigu ogleda o Vaništi (J. V., 1998.).

Neke su mu monografije tiskane u izdanju stranih nakladnika, a stihovi objavljeni u 70-ak antologija na hrvatskom i drugim jezicima. Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima se ističu Nagrada Društva hrvatskih književnika ''Tin Ujević'' i Nagrada Grada Zagreba. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata i odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Na vrh stranice