Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zaklada Adris ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Zaklada prikuplja osobne podatke radi provedbe javnog natječaja za dodjelu stipendija i dodjelu sredstava za programe Znanje i otkrića te Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota te obrađuje osobne podatke iz zamolbi izvan postupka natječaja koje potom vrednuje radi eventualnog dodjeljivanja donacije/stipendije. Zaklada s podacima postupa u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka Zaklade Adris.

Zaklada će obrađivati osobne podatke pošteno i zakonito te prikupljati osobne podatke koji su bitni za postizanje utvrđene svrhe i neće ih prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postignula utvrđena svrha.

Prijavom na natječaj podnositelji prijava Zakladi Adris daju privolu da njihove osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu provođenja natječaja (vrednovanje, javna objava rezultata).

Podnositelj prijave ima pravo povući danu privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svakom trenutku, zatražiti pristup svojim osobnim podatcima i dobiti na uvid konkretne osobne podatke koje Zaklada obrađuje u zbirci. Podnositelj prijave ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz zbirke.

Povlačenje privole za obradu osobnih podataka smatra se odustajanjem od sudjelovanja u natječaju, s obzirom na to da se bez obrade osobnih podataka ne može provesti natječaj niti se mogu vrednovati prijave/zamolbe radi eventualnog dodjeljivanja donacije/stipendije. 

Za ostvarivanje prava podnositelji prijave mogu se obratiti poštom na adresu Zaklade ili elektroničkom poštom na adresu zaklada@adris.hr.

Na vrh stranice