Programi

Sredstva Zaklade mogu biti dodijeljena isključivo za ostvarenje svrhe Zaklade (članak 4. Statuta Zaklade), i to za programe:

Znanje i otkrića: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima

Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja.

Program Znanje i otkrića obuhvaća:

 • stipendiranje nadarenih učenika srednjih škola te studenata preddiplomskog i diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, polaznika poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja te studenata poslijediplomskog doktorskog studija na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • pojedinačne i skupne projekte koji potiču znanje, znanstvena otkrića, izvrsnost i inovativnost u hrvatskom društvu
 • stipendiranje učenika, studenata, inovatora i znanstvenika na inozemnim sveučilištima i drugim ustanovama radi školovanja ili stručnog usavršavanja
 • učenička i studentska natjecanja u znanju i druge znanstvene i stručne aktivnosti učenika i studenata
 • organiziranje skupova koji pridonose razvoju znanosti i otkrića te financiranje znanstvenih i stručnih časopisa
 • nagrađivanje izuma i otkrića, posebnih uspjeha pojedinaca i ustanova
 • opremanje škola, fakulteta i drugih obrazovnih ustanova znanstvenom i tehničkom opremom.

Program Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota obuhvaća:

u području Stvaralaštvo:

 • financiranje umjetničkih projekata 
 • pomoć pri organizaciji visokovrijednih umjetničkih i kulturnih programa (izložbe, predstave, koncerti, stručni časopisi …)
 • i druge projekte i programe koji potiču stvaralaštvo i umjetnike u hrvatskom društvu 

u području Ekologija:

 • financiranje obrazovnih programa namijenjenih podizanju ekološke svijesti u Republici Hrvatskoj
 • financiranje projekata lokalnih zajednica namijenjenih podizanju ekoloških standarda i svijesti građana te druge projekte razvitka zaštite prirode u hrvatskom društvu

u području Baština:

 • financiranje projekata očuvanja prirode, hrvatske kulturne i povijesne baštine, kao i njihovo promicanje u domovini i svijetu
 • financiranje restauracije te obnavljanja hrvatskih starina (spomenika kulture) i umjetnina (slika, namještaja, nakita …)

u području Dobrota:

 • izravne donacije pojedincima, posebno djeci
 • donacije ustanovama koje se brinu o djeci te osobama s invaliditetom i posebnim potrebama
 • financiranje projekata koji imaju humanitarni cilj (pomaganje potrebitih i ugroženih, djece bez roditelja …). 

Kriteriji za dodjelu sredstava

Prilikom procjene prijavljenih projekata i programa, a na temelju dostupnosti trenutnih i budućih sredstava, bit će primjenjivani opći kriteriji:

 • kvaliteta prijedloga projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka te objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost prijedloga projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa.

Za pojedine programe Zaklade propisuju se i posebni kriteriji dodjele sredstava, sukladno njihovoj svrsi.

Kriteriji dodjele sredstava za program Znanje i otkrića jesu:

 • izvrsnost - učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.

Kriteriji dodjele sredstava za program Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota jesu:

za područje Stvaralaštvo:

 • vrhunska umjetnička ostvarenja
 • originalnost projekata, programa/područja i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)

za područja Ekologija i Baština:

 • inovativnost, kvaliteta i jasnoća programa (prednost imaju programi koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

za područje Dobrota:

 • hitnost, odnosno neophodnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije ime se prijava podnosi
 • značenje projekata/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi
 • da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.

Postupak dodjele sredstava

Nakon donošenja planiranog godišnjeg proračuna za svaki od programa Zaklade, Zakladna uprava će jednom ili do najviše dva puta godišnje u dnevnim novinama i na internetskim stranicama Zaklade istodobno objaviti natječaj za dodjelu sredstava za sve programe Zaklade, s propisanim uvjetima i kriterijima.

Sve dostavljene prijave projekata /programa /  kandidata za stipendije trebaju se pridržavati uvjeta i kriterija natječaja jer se u protivnom neće razmatrati.
Na temelju prijedloga i ocjene projekta /programa / kandidata za stipendije nadležnog vijeća, Zakladna uprava, nakon rasprave, odlučuje o dodjeljivanju donacije ili stipendije. Ugovorom o namjenskoj donaciji ili stipendiranju između Zaklade i stipendista odnosno nositelja projekta/programa detaljno će se propisati međusobna prava i obveze.

Na vrh stranice