Stipendije

Za dodjelu stipendija Zaklade mogu se natjecati:

Učenici srednje škole koji nisu stariji od 19 godina i koji:

 • nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred srednje škole
 • imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju 4,5 ili više (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole)
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

Redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom studiju ili na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i koji:

 • nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
 • nisu apsolventi ni maturanti
 • imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,5 ili više (za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za polaznike prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

Polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja koji nisu stariji od 35 godina i koji:

 • su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • sami snose troškove poslijediplomskog usavršavanja
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija i međunarodnog dvojnog doktorata za izradu doktorskog rada koji nisu stariji od 35 godina i koji:

 • su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • na poslijediplomskom doktorskom studiju imaju prosjek ocjena 4,5 ili više
 • su obranili temu doktorskog rada
 • imaju hrvatsko državljanstvo.


Sredstva dodijeljena učenicima srednje škole, studentima preddiplomskog i diplomskog studija, polaznicima poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja i poslijediplomskog doktorskog studija daju se u obliku stipendije i nose naziv Stipendija Zaklade Adris. Stipendisti Zaklade Adris članovi su Alumni kluba Zaklade Adris.

Broj stipendija koje će se dodijeliti natječajem bit će određen ovisno o godišnjem proračunu Zaklade i visini raspoloživih sredstava. Tijekom isplate stipendije Zakladna uprava može, s obzirom na tekuću inflaciju i raspoloživa sredstva, revalorizirati visinu stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku/akademsku godinu.

Zakladna uprava, sukladno financijskim planovima i mogućnostima te uspjehu stipendista u školovanju/studiju, pridržava pravo donošenja Odluke o stipendiranju i za sljedeću školsku/akademsku godinu.

Sukladno tomu stipendist može Zakladnoj upravi uputiti obrazloženi zahtjev za nastavkom stipendiranja s potvrdom o upisu u sljedeću školsku/akademsku godinu i prijepisom ocjena.

Vrednovanje prijava

Prijave za dodjelu stipendija za učenike srednje škole, studente preddiplomskog i diplomskog  ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, polaznike poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja i poslijediplomskog doktorskog studija vrednuju se tako da se boduje:

 • uspjeh u školovanju/studiju
 • znanstvenostručni rad
 • rektorova nagrada
 • odgovarajuća državna i/ili međunarodna nagrada (1. – 3. mjesto)
 • za doktorande i originalnost teme doktorskog rada, doprinos znanosti i primjenjivost istraživanja.


Uspjeh u školovanju / na studiju mjeri se prosječnom ocjenom u dosadašnjem tijeku srednjeg školovanja/studija, koja se boduje brojem bodova koji odgovara prosjeku ocjena zaokruženom na jednu decimalu.

Stručni rad objavljen u studentskom časopisu boduje se s 0,5 bodova.

Znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj domaćoj ili inozemnoj publikaciji boduje se na skali od 1 do 3.

Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima boduje se na skali od 1 do 3.

Rektorova nagrada rektora boduje se s 1 bodom.

Nagrada (1. – 3. mjesto) na državnom i/ili međunarodnom natjecanju boduje se na skali  od 1 do 3.

Originalnost teme doktorskog rada, doprinos znanosti i primjenjivost istraživanja boduje se na skali od 1 do 3.

Ako dva ili više kandidata za stipendiju imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik višeg razreda ili student na višoj godini studija i s lošijim socijalnim statusom.

Postupak dodjele sredstava/stipendije

Nakon donošenja planiranog godišnjeg proračuna za svaki od programa Zaklade, Zakladna uprava će jednom ili do najviše dva puta godišnje u dnevnim novinama i na službenim internetskim stranicama Zaklade istodobno objaviti natječaj za dodjelu sredstava za sve programe Zaklade, s propisanim uvjetima i kriterijima.

Sve dostavljene prijave kandidata za stipendije trebaju se pridržavati uvjeta i kriterija natječaja jer se u protivnom neće razmatrati.

Prijave kandidata za stipendije podnose se isključivo na hrvatskom jeziku na službenim upitnicima Zaklade koji se nalaze na internetskim stranicama Zaklade ili na upit mogu biti dostavljeni poštom.

Detalji o kandidatu za stipendije bit će evidentirani u elektroničkoj bazi podataka u Zakladi. Nadležno vijeće Zaklade zaprima prijave koje zadovoljavaju uvjete natječaja, procjenjuje ih sukladno propisanim kriterijima te predlaže Zakladnoj upravi listu kandidata za stipendiranje.

Na temelju prijedloga i ocjene kandidata za stipendije nadležnog vijeća, Zakladna uprava, nakon rasprave, odlučuje o dodjeljivanju ili nedodjeljivanju sredstava/stipendije pojedinom kandidatu za stipendije. Ugovorom između Zaklade i stipendista detaljno će se propisati međusobna prava i obveze.

Isplata stipendije

Stipendija za učenike srednje škole bit će isplaćena u deset obroka tijekom školske godine (od rujna do lipnja).

Stipendija za studente preddiplomskog i diplomskog studija bit će isplaćena u deset obroka tijekom akademske godine (od listopada do srpnja).

Stipendija za polaznike poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja bit će isplaćena za jednu akademsku godinu, i to u deset obroka tijekom akademske godine (od listopada do srpnja).

Stipendija za polaznike poslijediplomskog doktorskog studija bit će isplaćena u deset obroka tijekom akademske godine (od listopada do srpnja).

Zakladna uprava, sukladno financijskim planovima i mogućnostima, može  isplatiti stipendije na način drugačiji od opisanog.

Na vrh stranice