Uprava i Nadzorni odbor

Uprava Adris grupe

Nadzorni odbor Adris grupe

  • mr. sc. Ante Vlahović, predsjednik
  • dr. sc. Tomislav Budin, zamjenik Predsjednika
  • dr. sc. Marica Šorak-Pokrajac, zamjenica Predsjednika
  • Rino Bubičić, član
  • mr. sc. Hrvoje Patajac, član
  • Vitomir Palinec, član
  • Ida Lokmer, članica
  • Erika Zgrablić, članica
  • dr.sc. Boris Nemšić, član

U okviru Nadzornog odbora djeluju tri pododbora koji svojim radom pružaju potporu Nadzornom odboru u ispunjavanju svojih zaduženja. To su Strateški pododbor, Pododbor za imenovanja i nagrađivanje, te Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima.

Strateški pododbor sudjeluje u procesu procjene i analize poslovnog konteksta, razvijanja opcija, procjene rizika, troškova i koristi, procjene implementacije i nadzora implementacije strategije poslovanja i strateških odluka te savjetovanjem Nadzornog odbora i Uprave Društva u ostvarivanju zajedničke vizije.

Članovi Strateškog pododbora: Ante Vlahović, predsjednik, Hrvoje Patajac, član, Tomislav Budin, pridruženi član, Boris Nemšić, pridruženi član.

Pododbor za imenovanja i nagrađivanje sudjeluje u pripremi procedura za selekciju i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbor Društva, procjeni znanja, vještina i iskustva kandidata kao i pripremi opisa zahtjeva i poslova vezanih uz pojedino imenovanje člana Uprave odnosno odabira člana Nadzornog odbora, procjeni sastava, veličine, članstva i kvaliteti rada Uprave i Nadzornog odbora Društva, kao i njihovih znanja, vještina i iskustva. Sudjeluje u pripremi Politike primitaka za članove Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodećeg kadra Društva, preporučuje Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora, nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu te nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima.

Članovi Pododbora za imenovanja i nagrađivanje: Ante Vlahović, predsjednik, Marica Šorak Pokrajac, članica, Rino Bubičić, član.

Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima analizira financijske izvještaje, pruža podršku računovodstvu Društva, prati integritet financijskih informacija, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda kojima se koriste Društvo i Grupa, uključujući i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju Grupi. Nadgleda provođenje revizija u Društvu, raspravlja o određenim pitanjima na koje ga upozore revizori ili rukovodstvo, prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole i sustava upravljanja rizicima, predlaže imenovanje revizorskog društva te savjetuje Nadzorni odbor. Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima također prati nerevizijske usluge koje pružaju revizori u skladu s primjenjivim zakonskim propisima.

Članovi Pododbora za reviziju i upravljanje rizicima: Vitomir Palinec, predsjednik, Marica Šorak Pokrajac, članica, Ida lokmer, članica.

Na vrh stranice